DUYURULAR
31.07.2014-2 TARİHLİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI

31.07.2014 TARİHLİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI

23.06.2014-14.07.2014 Tarihli Tüketici Hakem Heyeti Kararları

14.07.2014 Tarihli Tüketici Hakem Heyeti Kararları

23.06.2014 TARİHLİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI-1

Tüketici Hakları

 

TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ NEREYE YAPILIR? 
  Tüketici şikayetleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca, il ve ilçe merkezlerinde, tüketiciler ile satıcılar arasında çıkan uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla oluşturulan tüketici sorunları hakem heyetine bildirilir. Tüketici sorunları hakem heyetlerinin vereceği kararlar, İcra kabiliyeti bulunmakla birlikte tüketici mahkemelerinde delil olarak değerlendirilir. Uyuşmazlık konusu mal veya hizmet uyuşmazlıklarında bu heyetlerce verilmiş bir karar olmaksızın tüketici mahkemelerine başvurulamaz. Bu parasal sınır, her yıl 8. maddenin son fıkrasında gösterilen usul çerçevesinde yeniden belirlenir.
     UYUŞMAZLIK HALİNDE TÜKETİCİ MAHKEMELERİ 
  Satışa sunulan bir seri malın ayıplı olması durumunda Bakanlık veya tüketici örgütleri ayıplı seri malın üretiminin ve satışının durdurulması ve satış amacıyla elinde bulunduranlardan toplatılması için dava açabilirler.
  Ayıplı malları satın alan tüketicilerin uğradıkları maddi ve manevi zararlar nedeniyle tek tek dava açma hakları saklıdır. Mahkeme, dava sonucunda ayıplı malların toplatılması kararını vermiş ise, ayıplı malın ve ayıbın niteliğine göre bu malların satıcıya iade edilip edilmemesine karar verir. Ancak, malların toplatılması için yapılan her türlü masraf, aleyhine karar verilen kişi tarafından ödenmedikçe mallar kendisine iade edilmez. Mahkemelerce verilen para cezaları, suçun aynı yıl içerisinde tekerrürü halinde iki misli olarak uygulanır. Para cezaları her yıl başında Türk Ceza Kanunu'nun EK 2. Madde hükümleri uyarınca arttırılır.
 


Yakutiye Kaymakamlığı TLF : 0 (442) 240 00 02 - 03 E-Mail: yakutiyekaymakamligi@gmail.com
Copright © 2010 Web Programlama : Osman Çelik